کمردرد : عوامل ایجاد کننده و فیزیوتراپی آن

مارس 17, 2018
کمردرد

کمردرد : عوامل ایجاد کننده و فیزیوتراپی آن

کمردرد : عوامل ایجاد کننده و فیزیوتراپی آن کمر انسان از مجموعه پیچیده‌ای شامل ماهیچه‌، رباط‌، تاندون‌، دیسک‌ و استخوان‌ تشکیل شده است. مشکلات مربوط به […]