درمان بورسیت ایسکیوگلوتئال

نوامبر 14, 2018
بورسیت ایسکیوگلوتئال

بورسیت ایسکیوگلوتئال چیست ؟

بورسیت ایسکیوگلوتئال عارضه ای است که به دلیل التهاب بورس یا کیسه بافتی خاصی در زیر استخوان لگن رخ می دهد. بورس ایسکیوگلوتئال بین عضله گلوتئوس […]